Rysunek techniczny budowlany


Sebastian Olesiak, Rysunek techniczny budowlany. Przekroje, oznaczenia na rysunkach, informacje na rysunkach, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, Kraków

więcej...

Rysunek budowlany


Michał Kowalski, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych, wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, ss. 44

więcej...

Procedury elektronicznego zarządzania dokumetacją


Artur Prasal, Ewa Perłakowska, Grzegorz Abgarowicz, Procedury elektronicznego zarządzania dokumetacją w administracji + płyta CD, w: Sektor publiczny w praktyce, 2018, ss. 342

więcej...

Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych.


Tomasz Bilski, Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20