>> AKTUALNO列I

praca

安iadectwo pracy

Obowi您kiem ka盥ego pracodawcy jest wydanie pracownikowi 鈍iadectwa pracy w momencie rozwi您ania b康 wyga郾i璚ia stosunku pracy. W 鈍ietle art. 97 § 1 k. p. wydanie 鈍iadectwa pracy przez pracodawc musi nast徙i niezale積ie od spe軟ienia jakichkolwiek warunków. W przypadku za, gdy wydanie 鈍iadectwa pracy nie jest mo磧iwe w momencie ustania stosunku pracy, pracodawca jest zobowi您any do jego wydania w ci庵u 7 dni od ustania stosunku pracy.

Wydanie 鈍iadectwa pracy jest usankcjonowane prawem i nie wymaga z這瞠nia przez pracownika wniosku. Jedynym odst瘼stwem od tej regu造 jest sytuacja, gdy po rozwi您aniu lub wyga郾i璚iu umowy o prac z pracownikiem, dotychczasowy pracodawca nawi您uje z nim bezpo鈔ednio kolejn umow. Pracownik powinien wówczas zg這si pracodawcy 膨danie jego wydania najpó幡iej w dniu poprzedzaj帷ym dzie rozwi您ania lub wyga郾i璚ia stosunku pracy.


Obowi您kiem pracodawcy jest wydanie 鈍iadectwa pracy pracownikowi lub osobie przez niego upowa積ionej  na pi鄉ie w ostatnim dniu pracy. Pracodawca mo瞠 tak瞠 po ustaniu stosunku pracy przes豉 pracownikowi lub osobie przez niego upowa積ionej 鈍iadectwo pracy za po鈔ednictwem poczty lub w  inny sposób, np. przez go鎍a czy firm kuriersk. W przypadku za, gdy pracownik nie powiadomi pracodawcy o zmianie adresu 鈍iadectwo pracy uznaje si za dor璚zone i przechowuje si w aktach osobowych pracownika z odpowiedni adnotacj.
Natomiast uchylanie si pracodawcy od wydania 鈍iadectwa pracy stanowi w my郵 art. 282 pkt 3 wykroczenie i jest zagro穎ne kar grzywny. Ponadto w 鈍ietle art. 99 k. p. w przypadku powstania szkody spowodowanej nieterminowym lub niew豉軼iwym wystawieniem 鈍iadectwa pracy pracownikowi przys逝guje roszczenie o jej naprawienie. A zatem nie wydanie 鈍iadectwa pracy mo瞠 skutkowa grzywn za wykroczenie lub 膨daniem odszkodowania.


Pracodawca jest zobowi您any do sporz康zenia kopii 鈍iadectwa pracy i przechowywania jej w cz窷ci C akt osobowych pracownika oraz do wydania w uzasadnionych przypadkach pracownikowi, osobie przez niego upowa積ionej lub spadkobiercy zmar貫go pracownika jej odpisu.
Równie w przypadku wyga郾i璚ia stosunku pracy z powodu 鄉ierci pracownika pracodawca musi wystawi 鈍iadectwo pracy, które nast瘼nie przechowuje si w aktach osobowych zmar貫go pracownika. Jest ono wówczas wydawane na wniosek cz這nka rodziny zmar貫go pracownika lub innej osoby b璠帷ej jego spadkobierc.


毒ód這: Kodeks pracy, Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegó這wej tre軼i 鈍iadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.)

dodano: 17.12.2008