>> AKTUALNOŚCI

przetarg

Przetarg - wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń archiwum

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń archiwum. 

Termin składania ofert 2007-05-25.
Wadium nie wymagane.
Wartość przetargu Poniżej 60.000 EU
Kryterium oceny ofert Cena - 100%.
Tryb przetargu przetarg nieograniczony.

W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących przetargu, proszę o kontakt z administratorem strony.

 

dodano: 17.05.2007