>> AKTUALNOŚCI

przetarg

Przetarg - uporządkowanie i zewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełnią następujące warunki: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców oraz złożą ofertę zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- uporządkowanie i zewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami... - klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji do odpowiednich kategorii: akta kategorii A, akta kategorii B, akta kategorii B przeznaczone do zniszczenia, akta osobowe pracowników zwolnionych, dokumentacja techniczna geodezyjna, materiały kartograficzne za 1 zewidencjonowana sztukę (jednostkę archiwalna),  

- zabezpieczenie fizyczne akt przed zniszczeniem poprzez opakowanie i opisanie, - opracowanie pomocy ewidencyjnych,
- opracowanie wniosku o zezwolenie na przekazanie akt do zniszczenia,
- wartość prac należy ocenić wg jednostkowej ceny w oparciu o podział dokumentów na rodzaj dokumentacji i ilość.

Termin składania ofert 2007-06-04 12:00:00 
Termin wykonania zamówienia. Od 15 czerwca 2007 r. do 15 października 2007 r.
Wadium nie wymagane  

W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących przetargu, proszę o kontakt z administratorem strony

dodano: 25.05.2007