Zasady techniki prawodawczej c. d.


Robert Piszko, Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. LXIV, Z. 4, 2002

więcej...

Zasady techniki prawodawczej


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

więcej...

Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów


Anna Kujaszewska, Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", Warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie", 16.09.2017

więcej...

Dokumentacja z wyborów i referendów c. d.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16