Brakowanie dokumentacji komorniczej


Status dokumentacji komorników sądowych, w tym także tryb jej selekcji, został pod względem formalnym uregulowany w odmienny sposób aniżeli w przypadku dokumentacji pozostałych aktotwórców.

więcej...

kontrakt

Umowa o pracę
Każda umowa o pracę powinna określać strony umowy, jej rodzaj i datę zawarcia, a także warunki pracy i płacy, co w szczególności oznacza:
• rodzaj pracy;
• miejsce wykonywania pracy;
• wynagrodzenie za pracę;
• wymiar czasu pracy;
• termin rozpoczęcia pracy.

więcej...

euro

Działalność gospodarcza w świetle przepisów prawa
Zanim podejmiemy decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, powinniśmy koniecznie zastanowić się co ma być jej przedmiotem oraz w jakiej formie prawnej najlepiej działać.

więcej...

kodeks_pracy

Zasada swobody umów i równości stron
W związku z panującą współcześnie na rynku pracy sytuacją, która dotyczy również archiwistów, postanowiłem w kilku artykułach przedstawić unormowania prawne, które mogą okazać się przydatne w przypadku spraw związanych z stosunkiem pracy.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16