Księgi wieczyste w systemie informatycznym
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013, poz. 1411)

więcej...

Akta sądowe
Rozp. Ministra Sprawiedliwości z 5 maca 2004 r. w sprawie przechowywania akt sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. z 2004, nr 46, poz. 443, z późn. zm.) z uwzględnieniem jego nowelizacji z 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz. 469, par. 1)

więcej...

Likwidacja APDOiP

Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m. st. Warszawy (Dz.U. z 2013, poz. 650) 

więcej...

Brakowanie dokumentacji przez firmę zewnętrzną


Podstawa prawna przekazania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia firmie zewnętrznej.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16