Likwidacja APDOiP

Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m. st. Warszawy (Dz.U. z 2013, poz. 650) 

więcej...

Brakowanie dokumentacji przez firmę zewnętrzną


Podstawa prawna przekazania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia firmie zewnętrznej.

więcej...

Brakowanie dokumentacji komorniczej


Status dokumentacji komorników sądowych, w tym także tryb jej selekcji, został pod względem formalnym uregulowany w odmienny sposób aniżeli w przypadku dokumentacji pozostałych aktotwórców.

więcej...

kontrakt

Umowa o pracę
Każda umowa o pracę powinna określać strony umowy, jej rodzaj i datę zawarcia, a także warunki pracy i płacy, co w szczególności oznacza:
• rodzaj pracy;
• miejsce wykonywania pracy;
• wynagrodzenie za pracę;
• wymiar czasu pracy;
• termin rozpoczęcia pracy.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15