cd

Struktura dokumentów elektronicznych
Ustalenie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych wyrażonej w artykule 5 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Informacje o dokumencie:
Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późniejszymi zmianami).

więcej...

projekt

Wstępny projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z prośbą o konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy archiwalnej dyrektor NDAP dr Sławomir Radoń wystąpił do Stowarzysznia Archiwistów Polskich. Kluczem do powodzenia konsultacji miały być odpowiedzi na 17 pytań i problemów. Wnioski i postulaty oddziałów SAP miały zostać przesłane do 15 marca 2007 r. do Biura Zarządu SAP. Opracowany materiał w formie stanowiska ma zostać przekazany przez Prezydium Zarządu Głównego dyrektorowi NDAP. 

więcej...

archiwum_panstwowe

Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 stycznia 2007 r.
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych.

więcej...

mswia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12