Nadzór i Kontrola Archiwalna


Nadzór i Kontrola Archiwalna, instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Warszawa 2016, ss. 61

więcej...

Zarządzanie dokumentacją projektów unijnych

 

Ewa Perłakowska, Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wrocław 2009, ss. 33 

więcej...

Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r.


Ewa Perłakowska, Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe, po 1 stycznia 2019 r. - elektronizacja, skrócenie okresu przechowywania, obsługa kancelaryjna i archiwalna, Stowarzyszenie Archiwistów Samorządowych, Marki 4.10.2019, ss. 112

więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna


Dokumentacja związana z nieodpłatną pomocą prawną, Przepisy archiwalne, Sekcja Archiwistów Samorządowych

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19