Prawo administracyjne

 

Prawo administracyjne. Skrypt. 

więcej...

Nauka o administracji


Karol Dąbrowski, Nauka o administracji. Skrypt akademicki, wyd. Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, Ryki 2012

więcej...

KPA a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów


Beata Kozłowska, Kodeks Postępowania Administracyjnego a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów, SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE
DLA KADR URZĘDÓW GMIN WIEJSKICH
I MIEJSKO-WIEJSKICH, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2009

więcej...

Zasady techniki prawodawczej c. d.


Podstawy legislacji dla nieprawników, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Akademia Biznesu, Szkolenia specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej są realizowane w ramach projektu „Wdrożenie strategii szkoleniowej”, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1)

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16