Technika prawodawcza


Reguły konstruowania aktów normatywnych.

więcej...

Status prawny archiwów osobistych


Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Status prawny archiwów osobistych, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 84-102

więcej...

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych


Andrzej Klubiński, Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych, Polskie Towarzystwo Archiwalne PETEA, Prezentacja, 29 slajdów

więcej...

Akta hipoteczne


Mieczysław Bandurka, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, w: Archeion, t. 97, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 137-140

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19