Normatywa archiwalna Kodeksu Prawa Kanonicznego


Karol Maciejko, Wdrażanie normatywy archiwalnej Kodeksu Prawa Kanonicznego w polskich archiwach kościelnych na przykładzie archiwów diecezjalnych w Olsztynie, Pelplinie i Toruniu - próba oceny, w: Archeion, t. 110, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 46-52

więcej...

Państwowa Służba Archiwalna


Paweł Wolnicki, Podstawy współpracy państwowej służby archiwalnej w Polsce z Kościołami i związkami wyznaniowymi,w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 153-166

więcej...

Ochrona danych osobowych

 

Daria Nałęcz, Ochrona danych osobowych - otwarte problemy, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 5-10 

więcej...

Akta hipoteczne


Mieczysław Bandurka, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, w: Archeion, t. 97, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 137-140

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12