Digitalizacja archiwaliów


Roman Kusyk, Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 285-300 

więcej...

Dokument elektroniczny w jednostce organizacyjnej


Teresa Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 301-308

więcej...

Dokument elektroniczny w jednostce organizacyjnej


Teresa Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 301-308

więcej...

Droga do Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach


Emilia Leśniewska, Droga do Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16