Dokument elektroniczny w jednostce organizacyjnej


Teresa Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 301-308

więcej...

Dokument elektroniczny w jednostce organizacyjnej


Teresa Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 301-308

więcej...

Digitalizacja archiwaliów


Roman Kusyk, Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 285-300 

więcej...

Dokument elektroniczny w instrukcji kancelaryjnej


Kajetan Wojsyk, Czy możliwe jest obecnie przygotowanie instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej istnienie dokumentu elektronicznego?, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 309-324

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12