Droga do Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach


Emilia Leśniewska, Droga do Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12