Dokument elektroniczny - moc dowodowa


Dariusz Szostek, Dokument elektroniczny - moc dowodowa, SlideServe

więcej...

Archiwa samorządowe w prawie archiwalnym


Marek Konstankiewicz, Archiwa samorządowe w prawie archiwalnym, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3 czerwca 2017

więcej...

Projekt budowlany a narastający zasób archiwalny


Wioletta Lipińska, Z problematyki narastającego zasobu archiwalnego w zakresie projektów budowlanych w świetle przepisów prawa (Wprowadzenie), w: Problemy archiwistyki

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16