Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych


Andrzej Klubiński, Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych, Polskie Towarzystwo Archiwalne PETEA, Prezentacja, 29 slajdów

więcej...

Akta hipoteczne


Mieczysław Bandurka, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, w: Archeion, t. 97, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 137-140

więcej...

Ochrona danych osobowych

 

Daria Nałęcz, Ochrona danych osobowych - otwarte problemy, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 5-10 

więcej...

Państwowa Służba Archiwalna


Paweł Wolnicki, Podstawy współpracy państwowej służby archiwalnej w Polsce z Kościołami i związkami wyznaniowymi,w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 153-166

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15