Czwarta część w aktach osobowych


Agnieszka Matłacz, Rewolucja w aktach pracowników. Będzie czwarta część, w: Prawo.pl

więcej...

Nowe zasady ochrony danych osobowych


Mirosław Rostkowski, Nowe zasady ochrony danych osobowych - kilka refleksji nt. RODO, w: Biuletyn EBIB, Nr 4 (181), Zarządzanie bibliotekami - aspekty prawne, 2018

więcej...

Dokumentacja pracownicza


Dokumentacja pracownica - zmiany od 1 stycznia 2019 r.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16