Archiwa samorządowe w prawie archiwalnym


Marek Konstankiewicz, Archiwa samorządowe w prawie archiwalnym, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3 czerwca 2017

więcej...

Projekt budowlany a narastający zasób archiwalny


Wioletta Lipińska, Z problematyki narastającego zasobu archiwalnego w zakresie projektów budowlanych w świetle przepisów prawa (Wprowadzenie), w: Problemy archiwistyki

więcej...

Technika prawodawcza


Reguły konstruowania aktów normatywnych.

więcej...

Status prawny archiwów osobistych


Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Status prawny archiwów osobistych, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 84-102

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15