Dokumentacja z wyborów i referendów c. d.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

więcej...

Dokumentacja z wyborów i referendów c. d.


Czyje zadanie. Samorządy chcą rekompensaty za przechowywanie dokumentacji powyborczej, w Serwis Samorządowy PAP

więcej...

Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów


Ewa Perłakowska, Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji, XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gliwice 10-12.09.2015

więcej...

Kancelaria tajna w świetle nowych przepisów


Roman Izdebski, Grażyna Stachurska, Kancelaria tajna w świetle nowych przepisów, w: Nauka w służbie policji, Nr 2, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2011

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16