Archiwa zakładowe - przepisy c. d.


Kancelarie tajne, informacje niejawne, poświadczenia bezpieczeństwa...

więcej...

Archiwa zakładowe - przepisy c. d.


Sekcja Archiwistów Samorządowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 

więcej...

Archiwa zakładowe - przepisy


Podstawowe informacje o przepisach kancelaryjnych i archiwalnych

więcej...

Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce


Marek Konstankiewicz, Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z 1 stycznia 2010 roku), w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17