Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Miscellanea Historico-Archivistica
Miscellanea Historico-Archivistica
Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych.  Rozległe studia historyczne, kancelaryjne i archiwalne oraz materiały źródłowe, wydawane wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Archiwum Głównym Akt Dawnych.
Adres do korespondencji: 00-263 Warszawa, ul. Długa 7Telefon,faks: tel: (0-22) 635-45-32 do 33, tel: (0-22) 831-54-91 do 93, fax: (0-22) 831-16-08 E-mail: archagad@poczta.onet.pl WWW: http://www.agad.archiwa.gov.pl Dyrektor: Hubert Wajs 
12.01.2007
strzałka do góry