Dzieje archiwum zakładów samochodowych w Jelczu


Paweł Babij, Dzieje archiwum zakładów samochodowych w Jelczu, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 185-208

więcej...

Trwała ochrona zasobów cyfrowych


Aleksandra Fejfer, Karolina Imiołek-Stachura, Aneta Januszko-Szakiel i in., Trwała ochrona zasobów cyfrowych - podstawowe pojęcia, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, 2014

więcej...

Problemy wartościowania akt ewidencyjnych kierowców


Gabriel Widuch, Problemy wartościowania akt ewidencyjnych kierowców na przykładzie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017

więcej...

Usługi archiwalne


Krzysztof Stryjkowski, Sylwia Stryjkowska, Usługi archiwalne i outsourcing oraz ich wpływ na działalność i zasób archiwów, w: Archeion, T. 118, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 48-68

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25