Zarządzanie dokumentacją techniczną - MS Access

 

Zbigniew Krzysiak, Grzegorz Bartnik, Anna Pecyna, Waldemar Samociuk, Zarządzanie dokumentacją techniczną z wykorzystaniem programu Access, w: Mechanik, Nr 7, 2018, ss. 3  

więcej...

Archiwa i muzea w serwisie społecznościowym


Katarzyna Kułak, Serwis społecznościowy jako narzędzie promocji archiwów i muzeów, w: Folia Bibliologica, vol LV/LVI, wyd. Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013/14

więcej...

Zarys historii ADM/NAC


Filip Kwiatek, Zarys historii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej/Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwalna Biblioteka Cyfrowa NAC

więcej...

Ekspertyza archiwalna akt


Łukasz Wróblewski, Ekspertyza archiwalna akt w Polsce. Określenie treści pojęcia, Problemy archiwów

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28