Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach


Robert Degen, Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach, wyd. UMK, Toruń 2017, ss. 15

więcej...

Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku


Robert Degen, Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 11

więcej...

Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych


Aleksandra Fajfer, Karolina Imiołek - Stachura, Aneta Januszko-Szakiel i in., Trwała ochrona zasobów cyfrowych - podstawowe pojęcia, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), 2014

więcej...

Teoria archiwalna w archiwach społecznych


Magdalena Wiśniewska, Teoria archiwalna w archiwach społecznych, w: Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, wyd. Studenckie Koło Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń 10-12 kwietnia 2013, ss. 14-30

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24