Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.

więcej...

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

 

Brakowanie dokumentacji jest bardzo ważną czynnością w archiwum zakładowym

więcej...

Organizacja archiwum zakładowego

 

Cele i zasady organizacji archiwum zakładowego

więcej...

right_direction

Nowa instrukcja kancelaryjna
Z dniem 18 stycznia 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28