Materiały archiwalne proweniencji niepaństwowej


Artur R. Sypuła, Przegląd prawodawstwa światowego w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi proweniencji niepaństwowej, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 111-152. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

Problematyka ochrony archiwaliów technicznych


Zbigniew Tucholski, Problematyka ochrony archiwaliów technicznych, w: Archeion, t. 114, Warszawa 2013, ss. 61-75. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

Model cyklu życia dokumentacji


Leszek Pudłowski, Model cyklu życia dokumentacji, w: Archeion, T. 115, Warszawa 2014, ss. 177-226. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

Status archiwisty


Kim jest archiwista w Polsce?

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28