Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

 

Brakowanie dokumentacji jest bardzo ważną czynnością w archiwum zakładowym

więcej...

Organizacja archiwum zakładowego

 

Cele i zasady organizacji archiwum zakładowego

więcej...

right_direction

Nowa instrukcja kancelaryjna
Z dniem 18 stycznia 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

więcej...

operat_ewidencyjny

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
Operat ewidencyjny zawiera informacje o gruntach, budynkach oraz lokalach i składa się z map, rejestrów, a także dokumentów, na podstawie których dokonano wpisów do nich. Wszelkie wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie organom administracji rządowej oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25