Nowe tendencje w dziedzinie zabezpieczania i konserwacji zasobów archiwalnych


Przemysław Wojciechowski, Lepiej zapobiegać, niż leczyć - nowe tendencje w dziedzinie zabezpieczania i konserwacji zasobów archiwalnych, w: Archeion, t. 108, wyd. NDAP, Warszawa 2005, ss. 13-31

więcej...

Polska Biblioteka Wirtualna Nauki


Marek Niezgódka, Polska Bibilioteka Wirtualna Nauki: program i jego perspektywy, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 354-362

więcej...

Gromadzenie materiałów archiwalnych i kryteria ich oceny
Vladimir Żumer, Gromadzenie materiałów archiwalnych i kryteria ich oceny, w: Archeion, t. 103, wyd. NDAP, Warszawa 2001, ss. 37-63

więcej...

Problem definicji druków ulotnych


Marlena Jabłońska, Problem definicji druków ulotnych gromadzonych w archiwach, w: Archeion, t. 105, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 180-191

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28