Dokumenty jako pomniki

 

Eric Ketelaar, Dokumenty jako pomniki, w: Archeion, t. 112, wyd. NDAP, Warszawa 2011, ss. 37-49. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

Jak datować zdjęcia niepodpisane?


Marcin Dziubiński, Jak datować zdjęcia niepodpisane? Czyli diabeł tkwi w szczegółach, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, Warszawa 2012, ss. 143-162. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stropnie NDAP.

więcej...

Materiały archiwalne proweniencji niepaństwowej


Artur R. Sypuła, Przegląd prawodawstwa światowego w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi proweniencji niepaństwowej, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 111-152. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

Problematyka ochrony archiwaliów technicznych


Zbigniew Tucholski, Problematyka ochrony archiwaliów technicznych, w: Archeion, t. 114, Warszawa 2013, ss. 61-75. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25