Archiwa parafialne


Marek T. Zahajkiewicz, Archiwa parafialne jako przedmiot szczególnej troski, w: Poznańskie Studia Teologiczne, T. II, Poznań 2001 

więcej...

Archiwista w czasach globalizacji c. d.


Profesor Halina Robótka. Szkic portretu, Robert Degen, Marlena Jabłońska, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 9-17 

więcej...

Archiwum Emigracji UMK w Toruniu


Mirosław A. Supruniuk, Archiwum pamięci czy warsztat do badań nad historią emigracji?, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013, ss. 37-60

więcej...

Dokumentacja techniczna


Wioletta Lipińska, Problemy dokumentacji technicznej w świetle polskiej literatury archiwistycznej po 1945 r., w: Archeion, t. 111, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss.  126-148

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28