Zbiory archiwalne instytucji polonijnych


Paweł Pietrzyk, Polonijne instytucje w Australii i ich zbiory archiwalne na przykładzie ośrodków w Melbourne, Sydney i Brisbane, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 515-540

więcej...

Wywłaszczenia nieruchomości


Robert Szarejko, Wywłaszczenia nieruchomości w Polsce w latach 1944-1998, w: Archeion, t. 116 wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 541-563

więcej...

Organizacja i zarządzanie archiwami

 

Marlena Jabłońska, Internal relations jako narzędzie organizacji i zarządzania archiwami, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 25-38. 

więcej...

Digitalizacja materiałów archiwalnych


Anne Thurston, Digitalizacja materiałów archiwalnych oraz ich przechowywanie - ogólnoświatowe możliwości i wyzwania, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, Warszawa 2012, 37-44

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25