Oddolne archiwizacje Internetu


Marcin Wilkowski, Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 6 (8), 2015, s. 202-207 

więcej...

Archiwizacja Biuletynu Informacji Publicznej


Sonia Waleszczuk, Problem archiwizacji Biuletynu Informacji Publicznej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 6 (8), 2015, s. 257-268

więcej...

Działalność archiwów społecznych


Jan Annusewicz, Działalność archiwów społecznych na przykładzie Archiwum Akt Nowych, w: Biuletyn EBIB, Nr 6 (151), Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego, 2014

więcej...

Methods of Assessment of Information Literacy for Decision-Makers


Abdushukur Hamidovich Abdullaev, Methods of Assessment of Information Literacy for Decision-Makers, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 481-489

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25