telepraca

Telepraca (praca zdalna) a archiwistyka cyfrowa
Takie pojęcia jak dokument elektroniczny, podpis elektroniczny czy elektroniczny obieg dokumentów są nierozerwalnie związane z pojęciem telepracy. Jednak w przypadku pracy wykonywanej w domu za pomocą komputera i Internetu, należy moim zdaniem odróżnić, używane w polskiej terminologii wymiennie, pojęcie telepracy i pracy zdalnej.

więcej...

artykuł

Archiwum zakładowe jako miejsce przechowywania dokumentacji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem na stronach serwisu. Autorem - jak w przypadku pierwszego artykułu - jest Arkadiusz Zając, magister historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalizacji archiwistyka. Ponadto mają Państwo możliwość podyskutować z autorem artykułu na forum serwisu

więcej...

artykuly

Archiwa gospodarcze

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem na stronach serwisu. Autorem - jak w przypadku pierwszego artykułu - jest Arkadiusz Zając, magister historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalizacji archiwistyka. Ponadto mają Państwo możliwość podyskutować z autorem artykułu na forum serwisu

więcej...

artyluly

Przedpole archiwalne - pojęcia kluczowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym artykułem na stronach serwisu. Autorem artykułu jest Arkadiusz Zając, magister historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalizacji archiwistyka. Konsultantem naukowym była p. prof. H. Robótka z UMK w Toruniu. Jeśli chcą Państwo podyskutować z autorem artykułu na forum serwisu - serdecznie zapraszamy.

    

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24