Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach


Robert Degen, Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach, wyd. UMK, Toruń 2017, ss. 15

więcej...

Open source w zarządzaniu informacją


Mariusz Jarocki, Open source w zarządzaniu informacją, w: Toruńskie Studia Bibliologiczne, Nr 1, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 151-158 

więcej...

Archiwa parafialne


Marek T. Zahajkiewicz, Archiwa parafialne jako przedmiot szczególnej troski, w: Poznańskie Studia Teologiczne, T. II, Poznań 2001 

więcej...

Archiwista w czasach globalizacji c. d.


Profesor Halina Robótka. Szkic portretu, Robert Degen, Marlena Jabłońska, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 9-17 

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25