Archiwalny System Informacyjny IPN

 

Jerzy Bednarek, Archiwalny System Informacyjny Instytutu Pamięci Narodowej - struktura i funkcjonowanie, wyd. IPN Łódź, ss. 16

więcej...

Społeczeństwo informacyjne


Społeczeństwo informacyjne. Geneza i definicje, red. Bliźniuk G., Nowak Stanisław J., wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005

więcej...

Archiwa zakładowe a informacja publiczna


Dorota Gajos-Kaniewska, NSA: Dokumenty w archiwach zakładowych to informacja publiczna, Rzeczpospolita, 2.02.2018

więcej...

Prawo archiwalne a archiwa kościelne


Paweł Wolnicki, Prawno-administracyjne formy recypacji prawa archiwalnego w działalności Kościoła katolickiego, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 72-83

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28