KARTA i archiwa społeczne


Katarzyna Ziętal, KARTA i archiwa społeczne, w: Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego, Biuletyn EBIB, Nr 6 (151), 2014

więcej...

Archiwiści społeczni i genealodzy


Agnieszka Kudełka, Archiwiści społeczni i genealodzy - dobry tandem?, w: More Maiorum, Nr 3 (38), 2016

więcej...

Teoria archiwalna w archiwach społecznych


Magdalena Wiśniewska, Teoria archiwalna w archiwach społecznych, w: Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, wyd. Studenckie Koło Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń 10-12 kwietnia 2013, ss. 14-30

więcej...

Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych


Aleksandra Fajfer, Karolina Imiołek - Stachura, Aneta Januszko-Szakiel i in., Trwała ochrona zasobów cyfrowych - podstawowe pojęcia, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), 2014

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25