Problemy wartościowania akt ewidencyjnych kierowców


Gabriel Widuch, Problemy wartościowania akt ewidencyjnych kierowców na przykładzie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017

więcej...

Usługi archiwalne


Krzysztof Stryjkowski, Sylwia Stryjkowska, Usługi archiwalne i outsourcing oraz ich wpływ na działalność i zasób archiwów, w: Archeion, T. 118, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 48-68

więcej...

Era analogowa a era cyfrowa


Jerzy Piotr Walczak, Era analogowa a era cyfrowa

więcej...

Zasady postępowania z aktami w kancelarii


Stanisław Grobelny, Zasady postępowania z aktami w kancelarii, w: Biuletyn CAW, ss. 12

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28