Jak długo przechowywać dokumenty, które nie muszą być archiwizowane?


Eugeniusz Borodij, Jak długo przechowywać dokumenty, które nie muszą być archiwizowane? Rzeczpospolita 19.06.2014

więcej...

Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?


Marcin Wilkowski, Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?, w: Biuletyn EBIB, Nr 183, 2018

więcej...

Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą


Radosław Molenda, Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą, w: Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej, T. XXI, Nr 1-2 (81-82), wyd. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Katowice 2013, s. 11-15

więcej...

Digital community archives


Magdalena Wiśniewska, Digital community archives – selected examples (pol. Cyfrowe archiwa społeczne – wybrane przykłady), Archiwa – Kancelarie- Zbiory, nr 6 (8), 2015, s. 221 – 236.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30