Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki

 

Karl-Peter Ellerbrock, Między wiarygodnością, wzajemnym zaufaniem a interesem korporacyjnym. Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 19-30

więcej...

Ewidencja ludności i dowody osobiste


Mariusz Korejwo, Ewidencja ludności i dowody osobiste. Akta spraw: formy, postaci, podstawy prawne 1928 - 1990, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, 189 - 214

więcej...

Problem granic zespołu w archiwach osobistych


Tomasz Czarnota, Problem granic zespołu w archiwach osobistych z perspektywy ich twórców - przypadek archiwaliów Jerzego Giedroycia, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 248-270

więcej...

Przydatność studiów z informacji naukowej w pracy w archiwum


Marek Mariusz Tytko, Przydatność studiów z informacji naukowej w pracy w archiwum, w: Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 4-5 czerwca 1996, Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, , wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Maria Kocójowa, Kraków 1997, s. 44-48

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25