Archiwa zakładowe a informacja publiczna


Dorota Gajos-Kaniewska, NSA: Dokumenty w archiwach zakładowych to informacja publiczna, Rzeczpospolita, 2.02.2018

więcej...

Prawo archiwalne a archiwa kościelne


Paweł Wolnicki, Prawno-administracyjne formy recypacji prawa archiwalnego w działalności Kościoła katolickiego, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 72-83

więcej...

Polonika i silesiaka w Ziemskim Archiwum w Brnie


Roman Stelmach, Polonika i silesiaka w zasobie dokumentów poklasztornych w Ziemskim Archiwum w Brnie, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 281-310

więcej...

Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki

 

Karl-Peter Ellerbrock, Między wiarygodnością, wzajemnym zaufaniem a interesem korporacyjnym. Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 19-30

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25