>> AKTUALNOŚCI

Program "Kultura cyfrowa"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program „Kultura cyfrowa”, którego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego:

- samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

- organizacje pozarządowe;

- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Więcej na stronie MKIDN.

 

 

 

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

 

 

 

 

dodano: 30.12.2016