Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Muzea w formule Smart
Muzea w formule Smart
24 seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIEMuzea w formule SmartGlam, media interaktywne, rozszerzona rzeczywistość Warszawa, 23 marca 2016
Program:10:00    Wykład i dyskusja: Nowe technologie a sektor GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea).Chociaż zmiany, jakie przyniósł ze sobą internet i rozwój nowych technologii mają swoich entuzjastów i sceptyków, nie sposób zaprzeczyć, że na przestrzeni ostatniej dekady pod ich wpływem znacząco zmieniły się metody produkcji i dystrybucji informacji oraz nasze sposoby interakcji z nimi. Misja instytucji kultury - w tym zwłaszcza instytucji sektora GLAM, które od wieków odpowiedzialne są za gromadzenie, przechowywanie i upowszechnianie dziedzictwa - dzięki technologii nabrała nowego znaczenia, a instytucje mają do dyspozycji nowe narzędzia, by móc ją realizować. Zmiany te są źródłem ogromnego potencjału, ale też stawiają przed instytucjami wiele wyzwań, z którymi wcześniej nie musiały się mierzyć. Nie są to jedynie wyzwania natury technologicznej, ale także prawnej i instytucjonalnej, które często wymagają przemyślenia i zrewidowania własnej strategii, wizji oraz sposobu budowania relacji z odbiorcami. Technologia stanowi bowiem rezerwuar możliwych środków i narzędzi, które mogą posłużyć instytucji do realizowania zdefiniowanych przez nią celów, nie jest ona jednak - i nie powinna być - celem samym w sobie. Wobec bogactwa możliwości i rozwiązań, wyzwaniem staje się więc sam proces w selekcji narzędzi i technologii, które najlepiej odpowiadają potrzebom i celom danej instytucji. Tego, w jaki sposób instytucje mogą efektywnie korzystać z potencjału dostępnych rozwiązań dla realizowania własnej misji i zmacniania swojej społecznej roli, tworząc platformy i narzędzia, służące zarówno ich odbiorcom, jak i im samym, dotyczyć będzie to wystąpienie.Aleksandra Janus 12:00    Przerwa 12:30    Wykład: Augemented Reality  -  uwarunkowania technologiczne i możliwości zastosowania w muzeach:- Skąd się wzięła i czym jest rozszerzona rzeczywistość?- Jaki sprzęt jest potrzebny do wykorzystania wirtualnej rzeczywistości?- Jak rozszerzona rzeczywistość może uatrakcyjnić wizyty w muzeach?- Przykłady ciekawych zastosowań rozszerzonej rzeczywistości w muzeach.- Wirtualna rzeczywistość - pójdź do muzeum bez wychodzenia z domu.Dawid Kosiński, Spider's Web 13:10    Blok prezentacji firmowych. 13:50    Przerwa 14:10    Case study: Aplikacja wykorzystująca technologię iBeaconu w Muzeum Neonu:- iBeacony, dzialanie i wymagania.- Wdrożenie w Muzeum Neonow: napotkane problemy i rozwiązania.- iBeacony - praktyczne zastosowania.Sebastian Suchanowski, Synappse 14:40    Case study: Bawią czy uczą? Multimedia w projektach edukacyjnych MPWPrelekcja pokaże, jakie multimedia znajdują się na Ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego i w jaki sposób są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych muzeum. Przybliży słuchaczom wagę wykorzystywania multimediów w lekcjach muzealnych, ale wskaże też na pewne ograniczenia w tym zakresie. Wystąpienie pokaże też inne sfery wykorzystywania multimediów przez MPW – w projektach internetowych, aplikacjach na tablety i smartfony, a także w grach miejskich i spotkaniach edukacyjnych.Dr Karol Maur, Kierownik Działu Edukacyjnego, Muzeum Powstania Warszawskiego 15:10    Case study: Wystawa „ 4 wymiAR Muzeum”:- prezentacja eksponatów muzealnych za pomocą Rozszerzonej Rzeczywistości na konkretnych przykładach,- zwiedzający, a rozszerzona rzeczywistość/nowe technologie,- obiektywna ocena wystawy czasowej 4 wymiAR Muzeum.Joanna Szarata, Laboratorium 3D, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 15:40    Case study: Projektowanie interaktywnej ekspozycji muzealnej:- Organizacyjne aspekty projektowania, czyli – jak się przygotować:- Etapy powstawania ekspozycji – ogólna charakterystyka,- procedury formalno-prawne wyboru projektanta i wykonawcy (typy, wady i zalety),- materiały wyjściowe.- Projektowanie ekspozycji:- typy dokumentów: wstępna koncepcja, koncepcja, projekt (budowlany i) wykonawczy,- zakres prac: projekt aranżacji (scenografia), projekt audio-wideo (w tym nowoczesne technologie), projekt aplikacji i systemu zarządzania,- otoczenie prawne (ekspertyzy, pozwolenia, akty prawne itp.).- Harmonogram prac.Katarzyna Trojanek, Dział Ekspozycji Multimedialnych, Qumak 16:10    Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów. INFORMACJE ORGANIZACYJNETermin: 22 marca 2016 r.Miejsce: WarszawaKoszt udziału jednej osoby wynosi:390 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 marca 2016 r.490 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 marca 2016 r. Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje poza programowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.______________________________________________________________________________Zgłoszenia:Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:faksem – formularz w załączeniubądź elektronicznie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/mfs/formularz_mj.php______________________________________________________________________________Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78______________________________________________________________________________Biuro organizacyjne:Centrum Promocji Informatykispółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowatel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 ul. Międzyborska 50, 04 -041 WarszawaNIP 113-285-19-07, KRS 0000404804 
01.03.2016
strzałka do góry