>> AKTUALNOŚCI

"Malbork. Historia miasta dokumentem pisana"

Ponad 70 dokumentów, w tym map i fotografii, dotyczących historii Malborka i jego mieszkańców zawiera publikacja, która ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku. Szczegóły na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

dodano: 28.12.2014