>> AKTUALNO¦CI

Dzi¶ i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji


Konferencja w Instytucie Hstorii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikoł±ja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Zarz±dzania Dokumentacj± i Informacji Archiwalnej zapraszaj± na V Wiosenne Spotkania Archiwalne, które odbęd± się 29 i €30 maja 2014 r. Tematem będzie dokumentacja elektroniczna w instytucji. Szczegóły na stronie UMK.¬ródło: http//www.archiwa.gov.pl

dodano: 17.04.2014