>> AKTUALNOŚCI

Archiwa i muzea w serwisie społecznościowym


Katarzyna Kułak, Serwis społecznościowy jako narzędzie promocji archiwów i muzeów, w: Folia Bibliologica, vol LV/LVI, wyd. Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013/14


https://journals.umcs.pl/fb/article/viewFile/325/325
 
 
                                         (dostęp z 18.09.2019) 

dodano: 18.09.2019