Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Technologie informacyjne w zarządzaniu publicznym
Technologie informacyjne w zarządzaniu publicznym
Marek Kisilowski, Krzysztof Urbaniak, Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce, Politechnika Warszawska 
"Celem artykułu jest ukazanie, że wykorzystanie technologii informacyjnychw zarządzaniu publicznym jest procesem złożonym, wymagającym podejścia interdyscyplinarnegonauk społecznych i technicznych, ale zarazem wdrożone rozwiązaniaw sposób znaczący wpływają na budowanie administracji publicznejjako instytucji otwartej, elastycznej i współpracującej z obywatelami i przedsię-biorstwami. Sprawny, efektywny i wiarygodny system administracji publicznejwspiera rozwój społeczno-gospodarczy. Do jego właściwego funkcjonowania,wykorzystując narzędzia elektronicznej administracji, niezbędne jest upowszechnienieszybkiego i superszybkiego dostępu do Internetu i budowanie społeczeń-stwa informacyjnego poprzez szeroką edukację informatyczną. (...)"    Źródło:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/6_M.Kisilowski__K.Urbaniak__Wykorzystanie_technologii_informacyjnych....pdf                                                                                                                                         (dostęp z 14,07.2019)                                    
14.07.2019
strzałka do góryaaaaaaaaaaaaa