>> AKTUALNOŚCI

Zasady techniki prawodawczej


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"


 
 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000283
 
                                                                       (dostęp z 13.04.2019) 

dodano: 13.04.2019