Zakończenie sprawy Dodano: 13.07.2018

Witam Zwracam się z zapytaniem jak odnieść się do zakończenia sprawy. W 2015r. prowadzono postępowanie na budowę drogi. Podpisano umowę w której wykazano termin zakończenia umowy z dniem zakończenia robót oraz podano termin obowiązywania tzw. gwarancji, która będzie odebrana protokołem pogwarancyjnym. Roboty zostały wykonane w terminie. Okres obowiązywania umowy na wykonanie robót minął. Zgodnie z obowiązującą instrukcją akta sprawy zakończonej należy zdać nie później niż po upływie 2 lat kalendarzowych licząc od 1 stycznia roku po zakończeniu sprawy. Pytanie. Czy ww. sprawa się zakończyła? Czy okres jej obowiązywania będzie do momentu przekazania protokołem pogwarancyjnym?
Jeśli mają Państwo pytania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego, wątpliwości co do interpretacji przepisów regulujących pracę archiwum lub chcą Państwo uzyskać poradę, zapraszamy do kontaktu z konsultantem.

Naszymi konsultantami są zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dokumentacją archiwalną, jak i wykładowcy oraz prowadzący kursy i szkolenia archiwistyczne.

Wystarczy kilka minut na wypełnienie formularza, a w ciągu kilku godzin otrzymają Państwo odpowiedź.