Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Szkolenie: ZASTOSOWANIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO w PRAKTYCE
Firma: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Grupa: Usługi

Zapraszamy na szkolenie, które w praktyce pokaże zastosowanie i możliwości jakie daję podpis elektroniczny. Szkolenie odbywa się w sali komputerowej z wykorzystaniem kart i czytników do składania podpisu elektronicznego (każda osoba przy swoim stanowisku komputerowym).

Max liczba osób na szkoleniu: 10 uczestników

Od 21 lipca 2008 wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 5 pracowników w kontaktach z ZUS będą musieli korzystać z drogi elektronicznej, posługując się podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym. Tylko taki podpis, w myśl ustawy z 2001 roku, będzie uważany za "bezpieczny".

Szkolenie skierowane jest do pracowników księgowości, włascicieli firm oraz wszystkich osób wykorzystujących podpis elektroniczny.

PROGRAM SZKOLENIA:
•Zdobycie wiedzy z zakresu aspektów organizacyjnych, technicznych i prawnych podpisu elektronicznego.
•Wskazanie różnic kosztów tradycyjnej wymiany dokumentów w stosunku do kosztów związanych z podpisem elektronicznym.
• Metody zwiększenia poziomu bezpieczeństwa komunikacji w domu i firmie wykorzystujące rozwiązania podpisu elektronicznego.
• Omówienie odpowiedzialności za elektroniczne złożenie podpisu.
• Omówienie różnic między podpisem elektronicznym a podpisem kwalifikowanym.
• Rodzaje certyfikatów i sposoby ich wykorzystywania.
• Sposoby rejestracji i składania wniosków o wydanie certyfikatu.
• Prawna postać podpisu elektronicznego według polskiej ustawy o podpisie elektronicznym z 2002 roku.
• Spojrzenie na obszar zastosowań podpisu elektronicznego w polskiej rzeczywistości.
• Bezpieczny dokument w administracji i biznesie.
• Podpis elektroniczny w liczbach.
• Ograniczenia i przewidywane drogi rozwoju narzędzia podpisu elektronicznego w Polsce.
• Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym.
• Praktyczne informacje przy wdrożeniu podpisu elektronicznego.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
•Obsługa kart i czytników do składania podpisu elektronicznego.
•Instalacja oprogramowania.
•Przegląd usług centrów certyfikacji i obsługa certyfikatów.
•Weryfikowanie podpisu elektronicznego, rozpoznawanie jego typu i ważności.
•Pobranie i instalacja w systemie darmowego certyfikatu testowego.
• Złożenie podpisu elektronicznego.
•Szyfrowanie ważnych dokumentów i korespondencji emailowej.
•Podpis elektroniczny w popularnych aplikacjach biurowych.
•Sprawdzenie bezpieczeństwa podpisu elektronicznego.
•Podpis elektroniczny w przeglądarkach internetowych i klientach poczty email.

Podpis elektroniczny to techniczny sposób potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości nadawcy na dokumencie przesyłanym drogą elektroniczną.

PODPIS ELEKTRONICZNY – definicja ustawowa (Art. 3 Ustawy z dnia 18 wrzesnia
2001r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, Poz.1450 , z dnia 15.11.2001r.):
1) podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołaczone lub z którymi sa logicznie powiazane,
służą do identyfikacji osoby składajacej podpis elektroniczny,

2) bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:
a) jest przyporzadkowany wyłacznie do osoby składajacej ten podpis,
b) jest sporzadzany za pomoca podlegajacych wyłacznej kontroli osoby składajacej podpis elektroniczny bezpiecznych urzadzen służacych do składania podpisu elektronicznego i danych służacych do składania podpisu elektronicznego.

Podpis elektroniczny znajduje zastosowanie przy:
•wymiana dokumentów drogą elektroniczną z zapewnieniem poufności;
•składanie drogą elektroniczną dokumentów i wniosków;
•rejestracja innych czynności dokonywanych w urzędach publicznych;
•składanie zeznań podatkowych;
•przeprowadzanie operacji bankowych;
•zawieranie umów.

Prezes ZUS podjął decyzję o przygotowaniu upoważnień w postaci dokumentów elektronicznych i podpisaniu ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Blisko 10 tysięcy pracowników Zakładu otrzymało imienne upoważnienia. Jest to jedno z największych zastosowań bezpiecznego podpisu elektronicznego w zarządzaniu instytucjami publicznymi. Źródło: www.zus.pl

Przesyłanie faktur mailem bez bezpiecznego podpisu pozbawia prawa do odliczenia VAT.
No i mamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 października 2007 r., który uznał, że przesłanie do kontrahenta faktury za pomocą poczty elektronicznej, a następnie wydrukowanie jej przez tegoż kontrahenta na lokalnej drukarce, tak, jakby przyszła tradycyjną pocztą (a "papierowa" nie musi mieć podpisu wystawcy faktury) nie spełnia wymogów ustawy o VAT. W efekcie - jak uznał WSA - wysyłanie takiej faktury (bez zachowania warunków dotyczących faktur elektronicznych) pozbawia prawa do odliczenia VAT (wyrok WSA sygn. akt III SA/Wa 1341/07). Źródło: http://prawo.vagla.pl/node/7752

TRENERZY:

-specjalista ds systemów informatycznych, informatyk, Autoryzowany wykładowca firmy F-Secure, wysoko ceniony trener z zakresu zastosowania podpisu elektronicznego.

TERMINY

KAZIMIERZ DOLNY
15-09-2008 - 17-09-2008
CENA 1790

materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
pełne wyżywienie,
zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w pierwszym dniu szkolenia na obiad,
serwis kawowy,
kolacja integracyjna,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

TORUŃ
27-10-2008
CENA 550

materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
serwis kawowy, lunch
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia


LUBLIN
12-09-2008
03-10-2008
CENA 600
materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
serwis kawowy,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia


ORGANIZACJA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000
Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem


Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów