Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Szkolenie: WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY ORAZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Firma: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Grupa:

Szkolenie skierowane jest do: pracodawcy, właściciele firm, pracownicy działów personalnych i kadrowych, osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe i płacowe w firmie, osoby zarządzające firmami oraz wszyscy, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów i procedur .

Cele szkolenia:
-zapoznanie z najistotniejszymi zmianami w prawie pracy oraz aktualnym stanem prawnym.

W PROGRAMIE SZKOLENIA MIN:

I) WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY.
1) WYNAGRODZENIE I JEGO SKŁADNIKI Z PUNKTU WIDZENIA KODEKSU PRACY
2) ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW I DNI WOLNYCH – ZAJĘCIA WARSZTATOWE.
-urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlop macierzyński, urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy opieka nad dzieckiem - zasady udzielania.
4) SKUTECZNE I ZGODNE Z PRAWEM NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY.

II) WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH-AKTUALNE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY.


Zajęcia prowadzą:

- Praktyk, szef działów personalnych w dużych przedsiębiorstwach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze prawa pracy. W trakcie kariery odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne w obszarze prawa pracy i HR.

- Sędzia Sądu Okręgowego wydział Ubezpieczeń Społecznych

Metodyka zajęć:
mini-wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje, kładziemy akcent na opanowanie i doskonalenie praktycznych

ORGANIZACJA:
lublin
05-12-2008
W cenę szkolenia 1 dniowego (Lublin) wliczono (300 zł):

materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
serwis kawowy,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
Przy zgłoszeniu 2 osób udzielamy- 5 % rabatu, przy zgłoszeniu powyżej 3 osób -7 %rabatu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000
Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia.

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów