Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Szkolenie: WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY. UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE.ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
Firma: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Grupa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr, wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji (kadry, księgowość, archiwum zakładowe, sekretariaty), oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką.

Cele szkolenia:
-zapoznanie z najistotniejszymi zmianami w prawie pracy oraz aktualnym stanem prawnym
-zmieniły się zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej i nałożono w związku z tym nowe obowiązki na pracodawców. W przepisach Kodeksu pracy poszerzono zakres obowiązków pracodawcy o przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

PROGRAM SZKOLENIA:

I) WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY.
1) OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA
2) WYNAGRODZENIE I JEGO SKŁADNIKI Z PUNKTU WIDZENIA KODEKSU PRACY
3) ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW I DNI WOLNYCH – ZAJĘCIA WARSZTATOWE.
-urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlop macierzyński, urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy opieka nad dzieckiem - zasady udzielania.
4) SKUTECZNE I ZGODNE Z PRAWEM NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY.
II) WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH-AKTUALNE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
III) ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI (4 godziny):
-akta osobowe i dokumentacja finansowa dotycząca pracowników, podlegająca archiwacji,
- zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innych dokumentów finansowych mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń w zakresie uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniowych;
- umowy o pracę, przyjęcie odpowiedzialności materialnej, zmiana warunków pracy i płacy, nowe angaże, zgoda na potrącanie wynagrodzenia, karty zasiłkowe, karty urlopowe, dokumenty o zdobytych kwalifikacjach pracowników, świadectwo pracy, dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych, wysokość wynagrodzeń, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- skutki wadliwie archiwizowanej dokumentacji,
-odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzoną pracownikowi szkodę

Zajęcia prowadzą:

- Marek Wesołowski- prawnik, obecnie główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, specjalizuje się w problematyce prawa pracy i prawa cywilnego, występuje jako ekspert w sprawach sądowych (sądy pracy), jest autorem wielu opinii prawnych w sprawach spornych, znawca orzecznictwa sądowego związanego z prawem pracy w Polsce, z ramienia MPiPS przeprowadza szkolenia dla Państwowych Inspekcji Pracy. Od siedmiu lat prowadzi szkolenia dla jednostek administracji publicznej, jest konsultantem praktycznym; autor wielu publikacji, dotyczących m.in.: równoważnego czasu pracy, urlopów, odpraw, umów o pracę. Jako wykładowca stosuje zasadę stosowania prostego języka w wyjaśnianiu zawiłości prawnych, zwraca uwagę na aktywny kontakt z uczestnikami szkoleń i pełne zrozumienie wykładu, dysponuje ogromną wiedzą z zakresu Prawa Pracy, Kodeksu Cywilnego i orzecznictwa sądowego , co pozwala na dokładne odpowiedzi na pytania i problemy uczestników szkoleń.

- Sędzia Sądu Okręgowego wydział Ubezpieczeń Społecznych

Metodyka zajęć:
mini-wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje, kładziemy akcent na opanowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zwianych z tworzeniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji. W związku z powyższym, dominującą formą prowadzenia zajęć jest praca warsztatowa prowadzona na wspólnie wybranych, konkretnych przypadkach – nie zaś wykład.

ORGANIZACJA:

W cenę szkolenia 3 dniowego wliczono:

ZAKOPANE: (1750 zł- 18 godzin szkoleniowych):
24-11-2008 - 26-11-2007

materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
pełne wyżywienie,
zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację.
serwis kawowy,
kolacja integracyjna,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
ORGANIZACJA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000
Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem


Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów