Wyszukiwarka produktów

Ciągle szukasz miejsca na firmowe dokumenty i akta? Mamy dla Ciebie oszczędne i bezpieczne rozwiązanie. Przeniesienie Twoich dokumentów i akt do Archiwum firmy Dokumenta w Radomiu, które spełnia wszystkie warunki wynikające z najlepszych praktyk w branży archiwistycznej, przyniesie Ci wiele korzyści:
Co zyskujesz korzystając z naszej oferty?

– zamieniasz koszty stałe na zmienne i redukujesz je przynajmniej o 30%, gdyż wyeliminujesz konieczność posiadania i utrzymania osobnej powierzchni biurowej lub magazynowej do składowania akt, jak i koszty odpowiedniego ich wyposażenia i zabezpieczenia

– zwiększasz produktywność na zatrudnionego pracownika, gdyż nie tworzysz dodatkowych etatów w administracji, względnie odciążasz pracowników już pracujących, których odpowiedzialnością było organizowanie własnego archiwum i wyszukiwanie potrzebnych dokumentów, a także śledzenie zmian przepisów prawnych

– podnosisz sprawność organizacyjną, a przez to i wartość swojego przedsiębiorstwa, dzięki dostępowi do ogromnej i ciągle rozwijającej się wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania dokumentami. Korzyści te czerpią setki klientów, którzy zaufali systemowi i przekazali spółkom z naszej grupy w całej Europie ponad 1700 kilometrów swoich akt

– uniezależniasz się od konkretnej osoby obsługującej archiwum w Twojej firmie, która dotychczas, jako jedyna znała ułożenie i zawartość przechowywanego zasobu lub posiadała do niego dostęp, co w czasie choroby, urlopu lub odejścia pracownika stwarza poważne zagrożenie dla płynnego funkcjonowania całej firmy

– uzyskujesz wyższy poziom efektywności w zarządzaniu własnymi archiwami poprzez wygodny, szybki i tani dostęp do bezpiecznie zeskładowanych i uporządkowanych danych, zarządzanych przez zespół wykwalifikowanych pracowników firmy zewnętrznej, pracujących dla Twojej satysfakcji.OPIS USŁUGI:

-spakowanie dokumentów w pudła archiwizacyjne firmy DOKUMENTA, opcjonalnie – odebranie materiałów w pudłach będących własnością klienta
-sporządzenie elektronicznej ewidencji (spisy zdawczo-odbiorcze akt) pudeł wg opisów na grzbietach segregatorów lub innych ustalonych kryteriów
-transport pudeł archiwizacyjnych do archiwum firmy DOKUMENTA
-rejestracja pudeł archiwizacyjnych i/lub mniejszych jednostek aktowych (segregator, teczka, koperta, koszulka) w Systemie Zarządzania Dokumentami.
System umożliwia uprawnionym pracownikom Państwa Firmy zamawiać akta według opisów/ indeksów nadanych im podczas ewidencji
-dopasowanie pudła archiwizacyjnego do miejsca na regale, z zachowaniem zasady łatwego dostępu
-umożliwienie wypożyczenia akt w oryginale jeszcze tego samego dnia w aglomeracji radomskiej lub następnego dnia roboczego w całej Polsce
-realizacja zamówień na akta w wersji elektronicznej do 5 godzin od chwili złożenia zamówienia
-sporządzanie raportów aktywności zawierających historię obrotu każdą jednostką aktową wraz ze wskazaniem zamawiających
-brakowanie i sporządzenie spisu dokumentów przeznaczonych do zniszczenia
-niszczenie i wystawianie certyfikatów
-inne usługi archiwizacyjne (np. porządkowanie akt)

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów