Wyszukiwarka produktów

produkt

porządkowanie dokumentacji kat. A i B
Firma: KON-ARCH

Grupa: Usługi

kompleksowe porządkowanie wszelkiej dokumentacji kategorii archiwalnej A oraz B (B, BE, Bc)
- segregowanie dokumentacji według wybranego układu np.: struktury org., funkcji, rzeczowo, chronologicznie, i in.
- kwalifikowanie dokumentacji według kategorii archiwalnych (zgodnie z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi)
- formowanie chronologiczne, tematyczne poszczególnych jednostek (segregatorów, pudeł, teczek)
- wytypowanie i wydzielenie dokumentacji, której okres przechowywania minął
- oznaczenie jednostek (segregatorów, pudeł, teczek i innych)
- rozlokowanie opracowanej dokumentacji
- sporządzenie ewidencji dokumentacji zakwalifikowanej do dalszego przechowywania (spisy akt uporządkowanych)
- sporządzenie ewidencji dokumentacji zakwalifikowanej do zniszczenia (spisy akt do zniszczenia)

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów