Wyszukiwarka produktów

Firma Vexar świadczy usługi porządkowania akt wykonywane w siedzibie klienta zgodnie z uregulowaniami prawnymi.
Porządkowanie dokumentacji wykonywane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami archiwalnymi obejmuje:
- kwalifikację dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych
- systematyzację akt według komórek organizacyjnych,
- ich klasyfikację w układzie rzeczowym,
- weryfikację i uzupełnienie opisu akt,
- sporządzenie ewidencji akt pozostających w archiwum zakładowym czyli nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”)
- wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej oraz organizacja procedury niszczenia

Obszar działania: Kraków

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów