Wyszukiwarka produktów

Aktualne przepisy prawne nakładają na podmioty gospodarcze, organizacje państwowe, samorządowe i inne instytucje obowiązek właściwego zabezpieczenia i przechowywania akt, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów pracowniczych. Nasza propozycja wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom w tym zakresie, obejmując:
- opracowanie dokumentów kategorii A, tzw. "wieczystych" łącznie z przekazaniem ich do Archiwum Państwowego;
- archiwizowanie akt kategorii B, w tym dokumentów dotyczących zatrudnienia i płac;
- porządkowanie dokumentacji technicznej (obiekty, grunty);
- wybrakowanie akt, których termin przechwywania minął, protokołem zatwierdzanym przez Archiwum Państwowe;
- stworzenie pełnej ewidencji zgromadzonych akt;
- wykonanie topografii zarchiwizowanych akt w podziale na magazyny, regały, półki;
- niszczenie dokumentacji przeterminowanej w III klasie tajności wg normy DIN 32757.

Tworzymy całościową koncepcję działalności archiwum zakładowego łącznie ze schematem obiegu dokumentów. Wszystkie prace wykonujemy przy użyciu technik komputerowych zgodnie z zasadami sztuki archiwalnej stosując aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Pracujemy w sposób nie kolidujący z codziennymi zajęciami pracowników Zleceniodawcy, dyskretnie, szybko, kompleksowo.

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów