Wyszukiwarka produktów

MatroX-OSS to system zarządzania rozbudowaną siecią telekomunikacyjną

Wdrożenie systemu zapewnia pełną kontrolę nad procesami z obszaru:
- zarządzania alarmami w heterogenicznej sieci telekomunikacyjnej (FaultManagement),
- zarządzania jakością dostarczanych usług (Service Management),
- dostarczania usług (Service Provisioning),
- integracji z innymi systemami OSS (EAI - Enterprice Application Integration).

MatroX-OSS umożliwia realizację następujących funkcji:
- obsługę alarmów w heterogenicznym środowisku,
- obsługę problemów przez służby operatora lub firmy zewnętrzne,
- integrację z bazą inwentaryzacji sieci,
- zarządzanie pracą służb technicznych,
- wymianę informacji zarządzania pomiędzy służbami technicznymi i innymijednostkami operatora,
- aktywację usług w sieci telekomunikacyjnej,
- pomiar parametrów jakości usługi,
- zarządzanie umowami SLA z klientami i współpracownikami operatora,
- integrację z systemami wsparcia sprzedaży i CRM,
- raportowanie,
- wizualizację na mapie,
- analizę i kontrolę wskaźników KPI (Key Performace Indicator).

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów