Wyszukiwarka produktów

dokumenty

KANCELARIA i SEKRETARIAT- szkolenie ogólne
Firma: Malgorzata Bieda

Grupa: Usługi

KANCELARIA i SEKRETARIAT
- organizacja pracy


1. Podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne.

2. Rodzaje współczesnej dokumentacji ; podział i techniki zapisu.

3. Systemy kancelaryjne:
- dziennikowy,
- bezdziennikowy w wersji rejestrowej,
- bezdziennikowy w wersji bezrejestrowej,
- mieszany,
- elektroniczny system obiegu dokumentów.

4. Instrukcja kancelaryjna – najważniejszy normatyw
- obieg akt, systemy kancelaryjne, formy załatwiania spraw, odbiór i wysyłka pism.

5. Czynności kancelaryjne
- ewidencjonowaniem, rejestrowaniem, udzielanie informacji.

6. Przyjmowanie, otwieranie przesyłek i wysyłanie.

7. Typowy obieg dokumentacji odbywający się w 3. systemach.

8. Jednolity rzeczowy wykaz akt – sposób rozbudowania.

9. Znak sprawy i spis spraw.

10. Fazy załatwiania spraw i punkty zatrzymania
- przyjmowanie, opracowywanie, wysyłanie,
- kancelaria, kierownik, referent.

11. Kancelaryjna postać pisma
- blankiet korespondencyjny.

12. Rodzaje i formy podpisów
- uprawnienia.

13. Załatwianie spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego
- formy, terminy.

14. Postępowanie z aktami organów gminy, tj. działalnością rady gminy i innych organów kolegialnych powołanych przez radę oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
- sposób numerowania i przechowywania.

15. Przechowywanie akt w registraturze
- czas, zabezpieczenie, forma, opis teczek.

16. Przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum (składnicy akt).
- archiwizacja dokumentacji niearchiwalnej B.

17. Archiwizacja materiałów archiwalnych A i archiwizacja dokumentacji technicznej.

ZADANIA


1. Zarejestruj pisma 1, 2 i 3 w dzienniku korespondencyjnym (druk 1).

2. Przybij pieczęć wpływu i ją wypełnij (druk 5).

3. Zadekretuj pisma 1, 2 i 3.

4. Zarejestruj pisma (1, 2 i 3) w systemie bezdziennikowym – bezrejestrowym.

5. Nadaj pismom numery z rzeczowego wykazu akt (druk 5).

6. Zamieść pisma 1, 2 i 3 w spisie spraw wg rzeczowego wykazu akt (druk 7).

7. Nadaj znak spraw pismo 1, 2 i 3 na odpowiedziach (druk 9).

8. Nadaj znak teczkom przekazywanym do archiwum (składnicy akt) – 5 stron (druk 7).

9. Przekazałaś(eś) ww. teczki na spisie 456 – nadaj im sygnaturę.

10. Rozbuduj rzeczowy wykaz akt
003 komisje międzyresortowe i międzyzakładowe.

11. Uporządkuj teczkę kategorii B.

12. Uporządkuj teczkę kategorii A.

13. Uporządkuj akta osobowe BE-50.

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów