Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Jak przechowywać dokumenty w biurze ?
Firma: OFFICE CONSULTING

Grupa: Inne > Szkolenia

cel szkolenia:
Dokument można wyjąć w czasie kilkudziesięciu sekund, albo stracić kilka minut. Zależy to od tego, w jakich opakowaniach są dokumenty i jaka jest organizacja ich przechowywania.
Szkolenie daje odpowiedzi na następujące pytania :
• jak przechowywać dokumenty, aby szybko można było je znaleźć i wyjąć
• jak dobierać produkty do przechowywania różnych dokumentacji
• jak zorganizować przechowywanie różnych dokumentacji, aby zaoszczędzić
czas i pieniądze
oraz przede wszystkim przygotowuje pracowników do właściwego
zorganizowania przechowywania dokumentów w szafach i na stanowiskach
pracy.
program szkolenia :
• Rodzaje dokumentacji
• Podstawy organizacji przechowywania dokumentów
• Metody przechowywania dokumentów
• Systemy archiwizacji dokumentów
• Zasady doboru produktów do przechowywania dokumentów
• Organizacja przechowywania dokumentów w biurze
• Przechowywanie dokumentów spraw w trakcie załatwiania
• Przechowywanie dokumentów spraw zakończonych
• Sposoby gromadzenia dokumentów na stanowiskach pracy
• Proces tworzenia organizacji przechowywania zbioru dokumentów
• Klasyfikacja rzeczowa dokumentów, rzeczowy wykaz akt
• Instrukcja kancelaryjna

Praktyczne tworzenie rozwiązań organizacyjnych :
• Projekty organizacji przechowywania wybranych zbiorów dokumentów np.:
dokumentacje finansowe, dokumentacje techniczne, umowy klientów itp.
• Projekty organizacji gromadzenia dokumentów na stanowiskach pracy

metodologia:
Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, obejmuje :
1) Wykład – tematy wymienione w programie
2) Praktyczne ćwiczenia, których zadaniem jest opracowanie rozwiązań
organizacyjnych do przechowywania wybranych dokumentacji Klienta np.:
dokumentacje kadrowe, płacowe, finansowe, ubezpieczeniowe, techniczne,
umowy klientów itp. – w ramach ćwiczeń ustalany jest podział
zbioru na grupy i podgrupy, dobierane są opakowania dokumentów, sposoby
ich umieszczenia, sposoby oznaczeń.

grupa docelowa :
Szkolenie prowadzone jest dla grup pracowników wyznaczonych przez Klienta, może być przeprowadzone dla komórek organizacyjnych, w celu opracowania rozwiązań organizacyjnych dla wybranych dokumentacji.Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów