>> SŁOWNIK

Nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny – tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności wybitnych osób fizycznych, stanowiące własność tych osób lub ich prawnych następców

dodano: 24.05.2007